PLAN OM ESBJERG BIOGAS FORKASTET – 23. januar 2019. Se mere under Nyhedsartikler & Status

Status på online-underskriftsindsamling 23-jan-2019:   3102 STK

Kære Esbjerg-borger!

Ørsted og Esbjerg kommune planlægger et fuldskala biogasanlæg på Mådevej 52, 6700 Esbjerg. Kommunen vil med en lokalplanændring give tilladelse til placering af anlægget ca. 550 meter til nærmeste villa i nordlig retning, Mådevej 14.
Anlægget skal ifølge ansøgningen behandle 300.000 tons affald om om året.

I Kalundborg oplever borgerne enorme lugtgener fra Ørsteds nye biogasanlæg. Det har efterhånden lugtet ud over byen i et år. Lugtgener er rapporteret i en afstand op til 7 km fra anlægget.
Miljøudvalget i Kalundborg har mistet tiltroen til biogasanlægget. Læs artiklen her
Den 10. januar 2019 lugter det stadig i Kalundborg.  Læs artiklen her

Planlagt placering af Esbjerg Biogas – Klik for fuld størrelse

Biogasanlægget skal modtage Mucosa (slimhinder fra tarme) fra Leo Pharma i Måde og andre industrielle restprodukter. 10.390 lastbiler skal køre til og fra anlægget om året.
60.000 tons gylle skal nu køres ind i byen om året!
Ørsted tjener pengene på gassen som biogasanlægget producerer. Borgerne I Esbjerg får lov at betale den helbredsmæssige pris for øget partikeludledning fra 10.390 dieseldrevne lastbiler.
Mucosa er kendt for at give store lugtgener og har tidligere givet lugtproblemer i andre biogasanlæg.
I Esbjerg er vindretningen næsten altid ind over byen. Østerbyen vil altså oftest “få glæde” at det planlagte biogasanlægs gener. Næsten hele byen kan dog blive ramt hvis lugten spredes med vinden i en afstand op mod 7 km som i Kalundborg.

Klik for fuld størrelse

I Kalundborg opdagede mange borgere først hvad der var i gære, da indvielsen af et biogasanlæg forestod og der efterfølgende bredte sig en stank over byen.
Esbjergs borgere fortjener at få at vide hvad der er under opsejling, – hvilke gener der kan de fremkomme.
Derfor denne informationsside der prøver at belyse hvad et bynært biogasanlæg kan betyde for byen.
Byens politikere har tilsyneladende travlt med at føre kommunen frem som grøn energi-politisk-korrekt kommune. I farten kan man til tider tro, at de er klar til at tilsidesætte borgernes basale krav om et rent miljø uden lugt- og luftgener.
I Kalundborg har borgerne rapporteret om lugtgener i op til 7 km afstand.
Hvis Esbjerg udsættes for det samme vil lugten kunne ramme store dele af byen. Vindretningen er bestemmende for hvilke områder der bliver ramt:

Lugtudbredelses-kort – Klik for fuld størrelse

Biogasanlæg modtager massiv statsstøtte. Ørsted intention om være “grøn” er meget god, det sælger uden tvivl godt, men tro ikke at Ørsted ville bygge et biogasanlæg hvis det ikke var profitabelt. Se mere om støtten til biogas dette under Grøn Energi.