Bemærkning

Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger til kommunens foreslåede lokalplansændring, der tillader et fuld-skala biogasanlæg.
Det kan gøres meget nemt ved at sende en email.
Bliver biogasanlægget først bygget og får problemer med lugt er det ikke svært at regne ud hvad der sker med værdien af dit hus og Østerbyens ry. Med andre ord så er det nu der skal handles.
Deadline er Tirsdag den 22. Januar 2019.

Denne side henvender sig til dem der har modtaget et brev fra Kommunen i deres E-boks eller pr. brev.
Se brevet her
Se hele lokalplanen her: 01-120-0005 Biogasanlæg. Tillæg nr. 1 til Lp 451 Måde Industriområde

Bemærkning skal sendes til plan@esbjergkommune.dk senest den 22. Januar 2019.

Til: plan@esbjergkommune.dk

Emne:
Bemærkning til Lokalplan nr. 01-120-0005 + Kommuneplanændring 2018.21

Forslag til tekst i email:

Esbjerg kommune
Teknik & Miljø
ATT. Plan

Hermed fremsendes mine bemærkninger til Lokalplan nr. 01-120-0005 + Kommuneplanændring 2018.21.

Jeg ønsker ikke en lokalplansændring der tillader opførslen af et fuld-skala biogasanlæg på adressen Mådevej 52, 6700 Esbjerg af følgende årsager:

 •  Et biogasanlæg er uønsket på placeringen, da anlægget efter min vurdering kunne medføre følgende gener:
  – Lugt og luftgener, både fra kendte og diffuse lugtkilder
  – Øget transportbelastning og udledning fra transport tilknyttet anlægget
  – Visuel gene af anlægget
  – Gasudslip og eksplosionfare
  – Forringelsen af byens og specielt Østerbyens renommé
 • Jeg ønsker ikke at der gives lov til at opføre tekniske anlæg i en højde op til 50 meter på hverken område A eller B. De 20 meter der i dag er fastsat, er passende for området, da villaer befinder sig kun 550 meter fra adressen.
 • Opstilling af de to sidste førsøgsmøller (mølle 1+2) kommer meget tæt på biogasanlæggets tanke. Det mener jeg ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Løber en vindmølle lømsk er der risiko for at mølledele lander i biogasanlæggets tank hvorved risikoen for brand og eksplosion forøges.
 • Et bynært biogasanlæg af tiltænkte type er desuden generelt uønsket, da med bynær placering kan medføre borgerne lugtgener i et stort område. Der refereres til Ørsteds biogasanlæg i Kalundborg hvor borger har og har haft gener gennem de sidste 11 måneder.

Navn, adresse