Esbjerg

I mange år har Esbjerg været synonym med lugten af fisk. Byen er langsomt ved at slippe af med sit ry, men det holder hårdt når man kommer rundt i landet. Lugten af fisk kunne også være slem på en sommerdag, men borgerne i Esbjerg fik brød på bordet af erhvervet gennem generationer. Antallet af følgevirksomhed til fiskeriet var stort.
Biogasanlægget er en noget andet historie. Jeg har endnu ikke hørt borgerne sige, at biogas lugter af penge. Det er kun anlægsejeren og andre investorer der kan sige det. Ikke mindst grundet den massive statsstøtte der opnås på den producerede gas.
På borgermødet regnede Ørsted med, at Esbjerg Biogas kun skulle beskæftige hele 6 mennesker…

Esbjerg er en rigtig dejlig by at bo i. Masser af vand, natur, gode arbejdspladser og aktiviteter. Tall Ship Race, Fanø, Stryhns, Fiskerimuseets, vandtårnet, byparken, Tobakken og man kunne blive ved at nævne de ting der lige falder en for brystet.
Stille og roligt indfinder studiemiljøet sig også i byen. Et kulturlivet vinder også langsomt indpas.

Desværre er interessen for at bo i Esbjerg kommune stadig lav. Esbjerg kommer ind på en 89. plads ud af 98 kommuner, så flere af Esbjergs bydele har bestemt ikke behov for at skulle kæmpe med lugtgener.
Det er “torske” dumt at gamble med byens ry pga. et anlæg der kan placeres langt uden for byen.

Kommune indrømmer: Nyt biogasanlæg smadrer Esbjergs drømme om flere indbyggere – JV.dk
Esbjerg Kommune sakker bagud i kampen om tilflyttere | Esbjerg | jv.dk
Danskerne har talt: Her vil vi IKKE bo | BT Samfund – www.bt.dk
Den svære opgave at gøre Esbjerg lækker | Esbjerg | jv.dk
Ribe er mere kendt end Esbjerg | Esbjerg | jv.dk
Ny bosætningsanalyse for Esbjerg Kommune

Vedrørende lugt, så er da én af politikerne i Esbjerg blevet vækket. Desværre ser det ud som om han er villig til at gamble med byens fremtid:

Hans K. Sønderby (O) udtaler følgende I et læserbrev til JV 26. november 2018:
“Først den såkaldte stinker i Måde, nabo til Rensningsanlæg Øst. Som tidligere driftsingeniør for rensningsanlæggene, der også har biogasanlæg, er jeg ikke bekymret. Den teknologiske udvikling år 2018 er naturligvis i stand til at behandle et problemfrit råstof uden lugtgener for omgivelserne. Så i den sag er der også en vej, hvor der er en vilje, men frygt er svær at bekæmpe.”

Hans K. Sønderby mener altså at frygten for lugtgener er uberettiget? Med den udtalelse kan man konkludere, at Hans. K Sønderby ikke har fulgt med i biogas-sagerne uden for bygrænsen.  Han kan heller ikke have kørt forbi Korskro Biogas, på en af de dage, hvor lugtbilledet flyttes med vinden på lang afstand.
Hans K. Sønderby sammenligner det eksisterende biogasanlæg på rensningsanlægget med det planlagte Esbjerg Biogas. En sammenligning Jesper Frost Rasmussen også har benyttet sig af flere gange.
Jesper Frost må dog alligevel indrømme, at anlæggene ikke kan sammenlignes, da han bliver rettet at en TV-Syd nyhedsvært. Se videoen her (5 min 42 sek. nederst på siden.).

Hans K. Sønderby har dog heldigvis før ændret mening. Det ses blandt andet i sagen om højt boligbyggeri i Sædding. Her foretager han en decideret kovending, formodenligt grundet folkelige protester?
173 Indsigelser og 473 underskrifter skubbede nok på. Vi må håbe han også kommer på bedre tanker i sagen om Esbjerg Biogas.
DF: Plan om højt byggeri i Sædding skal droppes

OPDATERING 23. januar 2019:
Hans K. Sønderby kom på bedre tanker vedrørende Esbjerg biogas (Læserbrev til JV 23. januar 2019):
“Der har for os i Dansk Folkeparts byrådsgruppe tegnet sig en stigende fornemmelse af, at virksomheden ikke var helt så problemfri, som vi fik opfattelsen af, da vi stemte for, at det planforslag der skulle muliggøre projektet, blev sendt i høring.”
Den uovertrufne selvsikkerhed den tidligere driftsingeniør for rensningsanlæggene havde 26. november 2018 er altså nu helt forduftet?
Hvor der er en vilje er der også en vej skrev Hans K. Sønderby i læserbrevet den 26. november 2018. Hans. K. Sønderby foretrækker tilsyneladende omveje…
Er det for meget forlangt at byråds-politikerne læser lidt udenfor virksomhedernes ansøgninger?

I sagen om boligbyggeriet i Sædding viser det sig så senere, at kommunen ikke har haft styr på hvem der er sendt hørings-breve ud til. 337 hørings-breve endte ved en fejl i én e-boks.
Kommunal brøler: 337 hørings-breve endte hos én borger – udsætter sag om højt byggeri | Esbjerg | jv.dk
Spørgsmålet forekommer naturligt. Er der andre sager hvor der er begået fejl mht. høringer?
Det er desværre ikke første gang at Esbjerg kommune fejler når brugen af E-boks inddrages:
Ups: 2000 kommunale breve endte i forkerte e-bokse | Esbjerg | jv.dk

Kort sagt: Der er plads til forbedringer hvis politikerne skal gøre sig forhåbninger om deres ambitiøse vækstplaner for Esbjerg.