Grøn Energi

Ingen kan være mod grøn energi. Kloden skal videregives til de næste generationer i forsvarlig stand. Det er et godt udgangspunkt.
Biogas er et skridt på vejen, men det kræver at man ikke ukritisk “fodrer” et biogasanlæg med alt man kan få fat i. Visse typer affald giver ikke en klimagevinst ved behandling i et biogas anlæg.

Esbjergs politikere har tilsyneladende travlt med at promovere eller brande byen på mange områder. Et af disse områder er miljø. Sagen er den at Esbjerg gerne skulle vokse og tiltrække nye borgere. Kommunen har en ambisiøs vækststrategi kan man konkludere.
Karen Sandrini (S) udtaler om det planlagte Esbjerg Biogas at: “det er et fint projekt i den grønne omstilling”.
Det har hun givet vis ret i, men bør man ikke tænke hele aspektet ind i sådan en sag?
Hvis prisen er, at borgerne skal plages af dårlig lugt, noget der kan undgås ved en alternativ placering, så går lidt af “gassen” af ballonen.
Grøn energi bør ikke medføre gener for borgerne. Den gode historie om den miljømæssige gevinst, skal ikke overskygges af, at borgere der bliver påvirket af gener af den ende eller anden art.
Det kan lade sig gøre at undgå, og det bør undgås for alles bedste.

En vindmøllepark på havet kan levere grøn energi uden at være til gene for omgivelserne. Tingene skal blot placeres de rigtige steder.

Biogas-segmentet er den grønne teknologi, der modtager mest statstøtte I forhold til bidraget af Vedvarende Energi – VE.
I 2018 modtog biogas 24% af al støtte men bidrog kun med 10% VE!
Til forskel giver vindenergi procentmæssigt samme andel VE tilbage som den bliver støttet med. Skal man være “grøn i en fart for mindst mulige penge” skal man satse på vindmøller.
Kilde: Energi, forsygnings og Klimaministeriet spørgsmål 46.

Antallet af biogasanlæg vokser heftigt netop nu. Store pengestærke koncerner står bag mange af dem. Ville disse anlæg blive bygget med samme hast hvis ikke biogas-eventyret modtog voldsom statsstøtte? Hvor stor interesse har en pengestærk koncern egentligt i borgernes vel og vel i en kommune lang fra deres hovedkontor?

Denne lille video stiller spørgsmålstegn ved biogas som grøn energikilde:
Hvor grøn er biogas? (5 minutter video)

Rapport om biogasproduktion (støttet af Velux Fonden)
CONCITO – Bæredygtig biogasproduktion i Danmark

Mange af de danske biogasanlæg er utætte, det æder desværre op til halvdelen af klimagevinsten.
Danske biogasanlæg er pivutætte: Halvdelen af klimagevinsten fordufter – Ingeniøren.dk

Statsstøtte til biogas:
7. august 2018
Det sagde de ikke i skåltalerne: Biogas løber med en tredjedel af støtten til vedvarende energi
7. august 2018
Minister: Det vil være uanstændigt at trække tæppet væk under biogassen | Ingeniøren
6.april 2018
Leder: Støtten til biogas er løbet løbsk | Ingeniøren
3. april 2018
Dansk biogas får statsstøtte to gange – Energy Supply DK
2. april 2018
Dansk biogas får statsstøtte i både Danmark og Sverige | Erhverv | fyens.dk
28. marts 2018
Regeringen vil sænke støtten til biogas | TV MIDTVEST
28. marts 2018
Statsstøtte til biogas dyrere end al anden energistøtte | Ingeniøren
2. december 2016
Biogas-støtte runder 1,6 milliarder – nu griber ministeren ind | Ingeniøren