Status

 

Denne side vil følge sagens forløb:

 • 27. januar 2019
  Redaktionens Søndags-kommentar af lokalredaktør Christian Friis Hansen
  JV – Godt, biogasssen gik af Esbjerg
 • 23. januar 2019
  Plan om Esbjerg Biogas på Mådevej 52, 6700 Esbjerg er forkastet. Der kunne ikke findes politisk flertal for projektet.
  Søren Heide Lambertsen udtaler til JV.dk:
  “Jeg bragte sagen op på Venstres gruppemøde mandag, fordi jeg mener, at vi nu har fået belyst, at risikoen er for stor i forhold til at placere et biogasanlæg i det område”Til det kan man spørge, om det er borgeres pligt, at skulle oplyse kommunen om mulige gener og risici?
  Borgere har betalt for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplansændring, screeningsrapport, miljøstyrelsens projekt-oplæg osv. De penge kunne godt have været brugt bedre.Nikolaj Stagis, Branding-Ekspert, CEO Stagis A/S udtaler til TV-Syd:
  “Det der jo er penibelt, det er selvfølgelig at kommunen ikke tidligt nok har tjekket de ting og at der nu dukker historier op om, at man faktisk har vidst det hos medarbejdere osv. Så der er noget research og noget undersøgelse enten hos Ørsted eller ved kommunen eller begge parter der er gået lidt skævt.
 • 22. januar 2019
  Der er dd. blevet overdraget 2728 underskrifter til Esbjerg borgmester, Jesper Frost Rasmussen.
  2.728 esbjergensere imod planer om biogasanlæg | TV SYD
 • 17. januar 2019
  Læserbrev i JV – biogas til alle borgere
 • 8. januar 2019
  Teknik og Miljø har haft Borgermødet på dagsordenen. Hvad de har talt om vedr. borgermødet skriver de intet om i referatet.
  Referat fra Plan og Miljøudvalget (link åbner PDF, nævnt på side 3)
 • 7. januar 2019
  Lokalråd Esbjerg Øst afholder borgermøde om det planlagte Esbjerg Biogas anlæg.
  2 Personer fra Ørsted deltog.
  Flere politikere blandt andet fra Teknik og Miljø. De ville dog ikke udtale sig om noget i sagen.
  Se annonce (nyt vindue)
 • 20. november 2018
  Plan og Miljø udvalget vedtager, at forslag til lokalplanændring 01-120-0005 sendes i offentlig høring i 8 uger. (Som tillæg nr. 1 til lokalplan 451 for Måde). Som det kan ses regner kommunen med at kunne udstede godkendelse til opbygning i sommer 2019.
  Vis dokument (nyt vindue)
  Plan & Miljøudvalget består af flg. politikere:
  Karen Sandrini (S)
  Hans Erik Møller (A)
  Kurt Bjerrum (V)
  Karsten Degnbol (V)
  Henrik Andersen (V)
  Jørn Boesen Andersen (F)
  Hans K. Sønderby (O)
 • 18. september 2018
  Miljøstyrelsen offentliggør ideoplæg til Esbjerg Biogas og ønsker alle interesserede i at komme med input. Deadline 2. Oktober 2018.
  Link til Miljøstyrelse om Esbjerg biogas (nyt vindue)
  Link til Ideoplæg (nyt vindue)
 • 14. maj 2018
  Envidan A/S sender på vegne af Ørsted en ansøgning til Esbjerg kommune om opbygning af biogas anlæg på Mådevej 52, 6700 Esbjerg.
 • Vis ansøgning (nyt vindue)