Screening

Udklip fra kommunens egen screeningsrapport.

“Et anlæg med de lugtgener det fører med sig”
Fra Rød til gul kategori hvilket betyder at der stadig vil være Betydende påvirkning og påvirkningen skal minimeres.

“Emissioner fra fyringsanlæg CO, NOx”
Fra gul til ??? kategori.
Der henvises blot til miljøkonsekvensrapporten. 

“Det skal undersøges om det er den optimale placering”
Fra gul til ikke relavant kategori
Hvordan kan dette forhold ende som ikke relevant? Kommunen flytter igen ansvaret over på miljøstyrelse.


800 meter er nu nok nærmere 550 meter.
Fra start biogasanlæg til Villa på Mådevej 14.

 

“Så driften ikke giver anledning til væsentlige gener i omgivelserne”
Fra gul til ??? kategori.
Desværre er det meget svært at finde rundt i området nye maksimale byggehøjder.  Kommuneplansændringen (01-120-201, side 10) åbner op for bygningshøjde på maksimalt 60 meter. I nedenstående boks skiver kommunen 30 meter.  Lokalplansændringen (side 801-120-0005) åbner op for 50 meter som maksimal bygningshøjde i område B. 30, 50 eller 60 meter?
Ørsted, Esbjerg Biogas planlægger dog kun en 28 meter skorsten ifølge lokalplansændringen.
I lokalplanen gives der tilladelse til 50 meter skorsten, men i Miljøstyrelsen ideoplæg er maksimalhøjden fastsat til 30 meter. Hvor høj bliver lugtskorstenen mon?